Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
The handbook of English for specific purposes /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xi, 577 p. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 372.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The handbook of English for specific purposes /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xi, 577 p. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 372.6
ISBN: 9780470655320 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Discourse analysis :
Tác giả: Paltridge Brian, ,
Mô tả vật lý: xii, 244 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 401.41
ISBN: 0826485561 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Discourse analysis :
Tác giả: Paltridge Brian, ,
Mô tả vật lý: 282p. , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 401.41
ISBN: 9781441133359 (eBook epub)
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn