Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu tích hợp cho hệ thống quản lý chất lượng theo ISO
Tác giả: Huỳnh Như Kim Ngân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích tín dụng ngắn hạn tại NH /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Huỳnh Như,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu tích hợp cho hệ thống quản lý chất lượng theo ISO
Tác giả: Huỳnh Như Kim Ngân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tác phẩm và thể loại văn học /
Tác giả: Huỳnh Như Phương,
Mô tả vật lý: 277tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 800
ISBN: 9786047356751
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tìm hiểu về trái bơ và sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm từ phần nạc của trái bơ /
Tác giả: Nguyễn Xích Liên,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Students' satisfaction on educational quality at the foreign language center of Viet nam National
Tác giả: Pham Nhu Huynh,
Mô tả vật lý: 47tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh /
Tác giả: Phạm Thị Huỳnh Như,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.827
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu trường đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh /
Tác giả: Phạm Thị Huỳnh Như,
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.827
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thiết kế và chế tạo thiết bị tự động thử nghiệm khả năng chịu nhiệt và chịu cháy của các thiết bị
Tác giả: Phạm Thị Dung,
Mô tả vật lý: 131 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn