Trang 1 trong 27 kết quả
Sắp xếp theo
How to cheat at configuring ISA server 2004 /
Tác giả: Shinder Thomas W, ,
Mô tả vật lý: xxvii, 594 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1597490571
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Network security evaluation using the NSA IEM
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1597490350
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Hack the stack
Tác giả: Gregg Michael,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Firewall policies and VPN configurations
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
GFI network security and PCI compliance power tools
Tác giả: Posey Brien, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Snort intrusion detection and prevention toolkit
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxiv, 730 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 1597490997
Bộ sưu tập: Sách điện tử
24 deadly sins of software security
Tác giả: Howard Michael,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 007162676X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cyber warfare :
Tác giả: Andress Jason, ,
Mô tả vật lý: xxvii, 289 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 355.3
ISBN: 1597496375
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Computer security, privacy, and politics
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xii, 342 p. : , ill. ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1599048043
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The basics of digital privacy :
Tác giả: Cherry Denny,
Mô tả vật lý: xiii, 132 pages ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9780128000113
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn