Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 79 kết quả
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán Việt Úc thực hiện
Tác giả: Nguyễn Hà Mi, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.45
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH SX TM DV Bình Nguyên
Tác giả: Nguyễn Thị Thương Huyền, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.42
 
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng TM DV Việt Song Long
Tác giả: Nguyễn Thị Luyến, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH terratex Việt Nam
Tác giả: Trần Ngọc Phương Linh, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty TNHH thiết bị viễn thông truyền hình Ưng Bình Châu
Tác giả: Trương Ngọc Quan, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kaiser Việt Nam
Tác giả: Trần Thị Hồng Ngọc, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Toàn Thị Phát Đắk Nông
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành phẩm xây lắp tại Công ty TNHH dịch vụ xây dựng kỹ thuật Việt Nam - Au...
Tác giả: Trần Hồng Thiên Duyên, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp tại cty XD số 1
Tác giả: Phạm Thanh Huyền, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Kế toán tập hợp chi phí & tính giá thành sản phẩm tại Cty TNHH MTV Cao Su Sông Bé
Tác giả: Ngô Thị Trúc Anh, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 

Truy cập nhanh danh mục