Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1135 kết quả (0.359388 giây)
Schaum's outlines principles of accounting I
Tác giả: Lerner Joel,
Thông tin xuất bản: NJ, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 0070381496
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 348 Năm XB: 1999
Kế toán đại cương
Tác giả: Nguyễn Việt,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 691 Năm XB: 1998
Hướng dẫn làm kế toán bằng Excel
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1183 Năm XB: 2000
Kế toán doanh nghiệp kế toán thuế... : Hướng dẫn thực hành
Tác giả: Võ Văn Nhị,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1276 Năm XB: 2000
Accounting Principles
Tác giả: Weygandt Jerry J,
Thông tin xuất bản: USA, John Wiley
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1474 Năm XB: 1995
Accounting : Concepts, Procedures, Applications
Thông tin xuất bản: USA, Glencoe
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1475 Năm XB: 1993
College Accounting.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: USA, Glencoe
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1493 Năm XB: 1995
Financial and Cost Analysis for Engineering and Technology Management
Tác giả: Henry E Riggs,
Thông tin xuất bản: NY, John Wiley
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 2974 Năm XB: 1994
Hướng dẫn thực hành kế toán xây dựng cơ bản và những quy định cần biết
Tác giả: Bùi Văn Dương,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 4757 Năm XB: 2004
261 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 4781 Năm XB: 2002
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục