Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1039 kết quả (0.0200461 giây)
Expert witnessing in forensic accounting : a handbook for lawyers and accountants
Tác giả: Zeph Telpner
Boca Raton Fla: CRC Press, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 657
 
Financial & managerial accounting
Tác giả: Charles T Horngren
Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 657
 
Tài chính (Tháng 1 kỳ). 2
Tác giả: 
Hà Nội: Bộ Tài Chính,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc: 657
 
Nghiên cứu Tài chính kế toán(Tháng 1 kỳ). 2
Tác giả: 
Hà Nội: Bộ Tài ChínhHọc viện Tài chính,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc: 657
 
Accounting
Tác giả: Carl S Warren
Mason Ohio: ThomsonSouthWestern, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 657
 
Tài chính doanh nghiệp(Tháng 1 kỳ). 6
Tác giả: 
Hà Nội: Cục Tài chính doanh nghiệpBộ Tài Chính,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc: 657
 
Accounting reference desktop
Tác giả: Steven M Bragg
New York Chichester: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 657
 
Advances in international accounting Volume 15 elektronisk ressurs
Tác giả: 
Stamford CT: JAI Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 657
 
Nghiên cứu Tài chính kế toán(Tháng 1 kỳ). 6
Tác giả: 
Hà Nội: Bộ Tài ChínhHọc viện Tài chính,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc: 657
 
Kế toán và Kiểm toán (Tháng 1 kỳ). 6
Tác giả: 
Hà Nội: Hội Kế toán và Kiểm toán VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc: 657
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục