Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-17 trong số 17 kết quả
Sàng lọc và định danh các chủng vi khuẩn quang hợp có khả năng hấp thụ muối và định hướng ứng dụng giảm nhiễm mặn
Tác giả: Châu Thị Thùy Linh, Hoàng Quốc Khánh, Ngô Đức Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  579.38
 
Phân lập, chọn lọc và định danh các chủng vi khuẩn quang hợp có khả năng hấp thụ CO2 và định hướng làm giảm hiệu ứng nhà...
Tác giả: Châu Tuấn Văn, Hoàng Quốc khánh, Ngô Đức Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  579.38
 
Định danh vùng Gene 16s DNa chủng vi khuẩn lam có khả năng gây độc tố ở hồ Dầu Tiếng
Tác giả: Khưu Văn Quang, Hoàng Quốc Khánh, Ngô Đức Duy
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH,
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Kiểm tra độ tinh sạch đoạn Gene 16s RDNA trong xác định loài bằng phương pháp DGGE
Tác giả: Hà Trầm Xuân, Hoàng Quốc Khánh, Ngô Đức Duy
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu quá trình sản xuất Ethanol từ rau rác thải tại chợ nông sản thực phẩm Thủ Đức
Tác giả: Lê Xuân Huy, Hoàng Quốc Khánh, Ngô Đức Duy
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Xác định cộng đồng vi sinh bằng phương pháp PCR và DGGE từ rơm trước và sau khi xử lý trồng nấm rơm
Tác giả: Hoàng Ngọc Phương Thảo, Hoàng Quốc Khánh, Ngô Đức Duy
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Khảo sát dịch sau lên men từ chế phẩm vi khuẩn Probiotics làm chất bảo quản trái cây (nho, dâu, thanh Long)
Tác giả: Vũ Thị Thanh Trúc, Hoàng Quốc Khánh, Ngô Đức Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  572.49
 

Truy cập nhanh danh mục