Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 42 kết quả
Đồng dao người Việt : Sưu tầm, tuyển chọn, bình giải
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tổng tập văn học dân gian xứ Huế. tập 3- vè, truyện thơ
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Đại học quốc gia Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Câu đố người Việt
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Ca dao ngụ ngôn người Việt
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tìm hiểu các cách tu từ ngữ nghĩa được sử dụng trong ca dao người Việt
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.922
 
Truyện trạng Việt Nam : sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. Quyển 1
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyện trạng Việt Nam : sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. Quyển 1
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Hát đố và hát đối trong sinh hoạt hò hát dân gian người Việt
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tìm hiểu về câu đố người Việt
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Góc nhìn cấu trúc về ca dao và truyện ngụ ngôn
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Xã hội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục