Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13050 kết quả (0.3750005 giây)
Lý thuyết giá cả và sự vận dụng
Tác giả: Hirshleifer Jack,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 330.153
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 46 Năm XB: 1996
Pháp luật du lịch
Tác giả: Phan Đăng Thanh,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 343.07891
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 48 Năm XB: 1997 Định dạng: PDF
Hệ thống các văn bản hướng dẫn và đảm bảo thi hành luật thuế thu nhập
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 343.052
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 63 Năm XB: 1998
Street Law : A course in practical law
Tác giả: McMahon Edward T,
Thông tin xuất bản: New York, West Pub Co
Ký hiệu phân loại: 349.73
ISBN: 0314027130
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 64 Năm XB: 1994
New era value investing : a disciplined approach to buying value & growth stocks
Tác giả: Tengler Nancy,
Thông tin xuất bản: Hoboken, John Wiley Sons
Ký hiệu phân loại: 332.63
ISBN: 0471266086
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 81 Năm XB: 2003
Sổ tay từ vựng thương mại quốc tế mậu dịch Hoa -Việt
Thông tin xuất bản: Đồng Nai, Đồng Nai
Ký hiệu phân loại: 382.195
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 93 Năm XB: 1997
Định chế quốc tế và Việt Nam về bảo vệ môi trường
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 344.046
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 94 Năm XB: 1998
It's more than money - It's your life !
Tác giả: Bahr Candace,
Thông tin xuất bản: New York, John Wiley
Ký hiệu phân loại: 332.024
ISBN: 0471449741
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 126 Năm XB: 2004
Tìm hiểu danh từ kinh tế thị trường
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 330.003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 140 Năm XB: 1998
Các qui định mới về doanh nghiệp nhà nước
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 346.029
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 150 Năm XB: 1997
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục