Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Tổng tập văn học dân gian xứ Huế. tập 3- vè, truyện thơ
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Đại học quốc gia Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyện ngụ ngôn Việt Nam : Chọn lọc và bình giải
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Nghệ thuật chơi chữ trong ca dao và bình giải ca dao
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tổng hợp văn học dân gian Xứ Huế. Tập 6- Đồng dao, câu đố
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tổng hợp văn học dân gian xứ Huế. Tập 1 - Thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tiếng cười từ kho tàng ca dao người Việt
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
1

Truy cập nhanh danh mục