Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 42 kết quả
Khảo luận về tục ngữ người Việt
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Xã hội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tìm hiểu về đồng dao người Việt
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Xã hội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyện ngụ ngôn Việt Nam : Chọn lọc và bình giải
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Nghệ thuật chơi chữ trong ca dao và bình giải ca dao
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn nghệ dân gian xứ Huế : Hò đối đáp nam nữ, giai thoại hò, truyện trạng Nguyễn Kinh
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tục ngữ thường đàm : Tường giải
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tìm hiểu truyện cười Việt Nam
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tổng hợp văn học dân gian Xứ Huế. Tập 6- Đồng dao, câu đố
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tổng hợp văn học dân gian xứ Huế. Tập 1 - Thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tiếng cười từ kho tàng ca dao người Việt
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 

Truy cập nhanh danh mục