Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Thực trạng công tác kiểm toán doanh thu & nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Cty TNHH kiểm toán BCTC do Cty ...
Tác giả: Bùi Tuấn Nghĩa, Ngô Thị Mỹ Thuý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.45
 
Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH May Thuận Tiến
Tác giả: Trần Thảo Nguyên, Ngô Thị Mỹ Thuý
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán doanh thu - chi phí & xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH may mặc Thiên Hà Phát
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hà, Ngô Thị Mỹ Thuý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Công tác khấu hao tài sản cố định tại công ty TNHH TM Thái Dương
Tác giả: Lê Thị Quỳnh Như, Ngô Thị Mỹ Thuý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kỹ thuật Thịnh An
Tác giả: Trần Thị Phương Linh, Ngô Thị Mỹ Thuý
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH SX TM DV Kiều An
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy Tiên, Ngô Thị Mỹ Thuý
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kỹ thuật Hưng Phúc
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo, Ngô Thị Mỹ Thuý
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
1

Truy cập nhanh danh mục