Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
PCR và một số kỹ thuật y sinh học phân tử : Sách đào tạo sau đại học y dược
Tác giả: Tạ Thành Văn
Xuất bản: Hà Nội: Y Học, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Hóa sinh y học : giáo trình đào tạo sau đại học
Tác giả: Tạ Thành Văn
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  612.015
 
Hóa sinh : Sách đào tạo hệ cử nhân kĩ thuật xét nghiệm y học
Tác giả: Tạ Thành Văn, Đặng Thị Ngọc Dung, Nguyễn Thị Hà
Xuất bản: Hà Nội: Y Học, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  572
 
Hóa sinh lâm sàng : Sách đào tạo đại học y
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Dung, Nguyễn Thị Hà, Tạ Thành Văn, Trần Thị Chi Mai
Xuất bản: Hà Nội: Y Học, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.015
 
Hóa sinh : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Dung, Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phạm Thiện Ngọc, Tạ Thành Văn
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  612.015
 
Hóa sinh lâm sàng : Sách đào tạo Đại học Y
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Dung, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Quỳnh Giao, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Hà, Tạ Thành Văn, Trần Thị Chi Mai
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  612.015
 
Hóa sinh
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Dung, Ngô Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thanh Hải, Phạm Thiện Ngọc, Tạ Thành Văn, Trần Huy Thịnh, Trần Khánh Chi
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  612.015
 
1

Truy cập nhanh danh mục