Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6167 kết quả (0.2100071 giây)
Fundamentals of Electronic Circuit Design
Tác giả: Comer David,
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley Sons , 2003
Ký hiệu phân loại: 531
ISBN: 0471410160
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Toán Học Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học
Tác giả: Rosen Kennth H,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1998
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Trắc địa
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1998
Ký hiệu phân loại: 526.1092
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Cơ học
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1998
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Cơ sở vật lí : T.1- Cơ học - I
Tác giả: David Halliday,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1998
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Cơ sở vật lí : T.2 - Cơ học - II
Tác giả: David Halliday,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 1998
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Cơ sở vật lí : T.4- Điện học
Tác giả: David Halliday,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1997
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Cơ sở vật lí : T.5 - Điện học II
Tác giả: David Halliday,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1998
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Cơ sở vật lí : T.6 - Quang học và vật lí lượng tử
Tác giả: Halliday David,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1998
Ký hiệu phân loại: 535.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Cơ sở lí thuyết các quá trình hóa học : Dùng cho sinh viên khoa Hóa các trường ĐHTổng hợp và Sư Phạm
Tác giả: Vũ Đăng Độ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1998
Ký hiệu phân loại: 541
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục