Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.6499972 giây)
Thermodynamics
Tác giả: Mizutani Tadashi,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 851.4
ISBN: 9789533075440
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Application of Thermodynamics to Biological and Materials Science
Tác giả: Mizutani Tadashi,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 373.1264
ISBN: 9789533079806
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục