Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6405 kết quả (0.8280801 giây)
Fourier Transforms - New Analytical Approaches and FTIR Strategies
Tác giả: Goran Nikolic,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 421.8
ISBN: 9789533072326
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Risk Management for the Future - Theory and Cases [Elektronisk resurs]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 953510571X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 94995 Định dạng: PDF
AIDS Updates : Recent Advances and New Perspectives
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 616.9792
ISBN: 9781839693588
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Steps Forwards in Diagnosing and Controlling Influenza
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2016
Ký hiệu phân loại: 491.856
ISBN: 9789535127321
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Recovery of Motor Function Following Spinal Cord Injury
Tác giả: Fuller Heidi,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2016
Ký hiệu phân loại: 916.3
ISBN: 9789535124979
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Diagnosis, Screening and Treatment of Abdominal, Thoracoabdominal and Thoracic Aortic Aneurysms
Tác giả: Grundmann RT,
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 512.8
ISBN: 9789533074665
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Optical Devices in Communication and Computation
Tác giả: Xi Peng,
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789535107637
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Science Education - Research and New Technologies
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 016.3284201
ISBN: 9789535135395
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Shape Memory Alloys
Tác giả: Cismasiu Corneliu,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2010
Ký hiệu phân loại: 282
ISBN: 9789533071060
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Fermentation : Processes, Benefits and Risks
Tác giả: Laranjo Marta,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781839688164
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục