Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6407 kết quả (0.2999988 giây)
Magnesium Alloys - Corrosion and Surface Treatments
Tác giả: Frank Czerwinski,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 1427
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Management of Chronic Liver Diseases - Recent Advances
Tác giả: Xingshun Qi,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 616.362
ISBN: 9781789234602
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Metallic Glasses - Properties and Processing
Tác giả: Hu Huang,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 620.16
ISBN: 9781789237207
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Leishmaniasis - Trends in Epidemiology, Diagnosis and Treatment
Tác giả: David M Claborn,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2014
Ký hiệu phân loại: 616.9364
ISBN: 57067
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Liver Cirrhosis - Debates and Current Challenges
Tác giả: Georgios Tsoulfas,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781789238853
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Lung Cancer - Strategies for Diagnosis and Treatment
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 616.99424
ISBN: 9781789843491
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Marketing
Tác giả: Sonyel Oflazolu,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781789234367
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Microemulsion - a Chemical Nanoreactor
Tác giả: Juan C Mejuto,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781789845013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Lubrication - Tribology, Lubricants and Additives
Tác giả: David W Johnson,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781789231281
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Matrix Theory - Applications and Theorems
Tác giả: Hassan A Yasser,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781789234664
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục