Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.2967853 giây)
Altmetrics for Digital Libraries : Concepts, Applications, Evaluation, and Recommendations
Tác giả: Nuredini Kaltrina,
Thông tin xuất bản: Berlin : Logos Verlag Berlin , 2021
Ký hiệu phân loại:
ISBN: /doi.org/10.30819/5309
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Altmetrics for Digital Libraries : Concepts, Applications, Evaluation and Recommendations
Tác giả: Nuredini Kaltrina,
Thông tin xuất bản: Berlin : Logos Verlag Berlin , 2021
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 9783832553098
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục