Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 805 kết quả (0.6700456 giây)
Runtime Verification. 8th International Workshop, RV 2008, Budapest, Hungary, March 30, 2008. Selected papers [electroni...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Berlin : SpringerVerlag , 2008
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 354089246X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65928 Định dạng: PDF
The complete idiot's guide to PC basics [downloadable e-book] : Windows 7 edition
Tác giả: Kraynak Joe,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Alpha , 2011
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 1101470526
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 70956 Định dạng: PDF
Security for Web Services and Service-Oriented Architectures [electronic resource]
Tác giả: Bertino Elisa,
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 9783540877424
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66843 Định dạng: PDF
Encyclopedia of human computer interaction
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Reference , 2006
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 1591405629
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71209 Định dạng: PDF
Methodological advancements in intelligent information technologies [electronic resource] : evolutionary trends
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Business Science Reference , 2010
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 9781605669717
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65459 Định dạng: PDF
Physical computing : sensing and controlling the physical world with computers
Tác giả: OSullivan Dan,
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 159200346X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 70416 Định dạng: PDF
Using information technology : a practical introduction to computers & communications
Tác giả: Williams Brian K,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : McGrawHillIrwin , 2007
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0071107681 (pbk.)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Scientific data mining and knowledge discovery : principles and foundations [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Heidelberg New York : Springer , 2010
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 3642027881
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 67098 Định dạng: PDF
Web Development with Java [electronic resource] : Using Hibernate, JSPs and Servlets
Tác giả: Downey Tim,
Thông tin xuất bản: London : SpringerVerlag London Limited , 2008
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 9781846288630
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66918 Định dạng: PDF
Cluster Computing
Tác giả: Bauke Heiko,
Thông tin xuất bản: : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 3540422994
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 62105 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục