Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.3594167 giây)
The Privacy Engineer's Manifesto: Getting from Policy to Code to QA to Value
Tác giả: Tom Finneran,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9781430263555
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục