Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Lập trình web
Tác giả: Mai Ngọc Thu, Nguyễn Đình Ánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Lập trình web
Tác giả: Mai Ngọc Thu, Nguyễn Đình Ánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  006.76
 
Các hệ thống thương mại điện tử
Tác giả: Nguyễn Kim Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Thực hành lập trình mạng máy tính
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Nguyễn Trọng Minh Hồng Phước
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Lập trình mạng
Tác giả: Văn Thiên Hoàng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Thực hành lập trình web
Tác giả: Nguyễn Đình Ánh, Dương Thành Phết, Nguyễn Huy Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
1

Truy cập nhanh danh mục