Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3108 kết quả (0.7031669 giây)
Giáo trình an toàn điện
Tác giả: Quyền Huy Ánh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.30289
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18390 Định dạng: PDF
Vật lý điện tử : Giáo trình
Tác giả: Phùng Hồ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 537.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hóa Lý cấu tạo phân tử và liên kết hóa học : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 547.045
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán ngân hàng thương mại : giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2007
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Vi sinh vật học-Lý thuyết và bài tập giải sẵn : giáo trình: Phần 1
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2006
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ hàn điện nóng chảy. Tập 2 : Ứng dụng: Giáo trình cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo
Tác giả: Ngô Lê Thông,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 671.521
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18416 Định dạng: PDF
Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy : Giáo trình
Tác giả: Trịnh Chất,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18468 Định dạng: PDF
Kết cấu bêtông cốt thép phần kết cấu nhà cửa : giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng
Tác giả: Ngô Thế Phong,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2008
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18411 Định dạng: PDF
Công nghệ hàn điện nóng chảy-Tập 1 : Cơ sở lý thuyết: Giáo trình cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo
Tác giả: Ngô Lê Thông,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 671.521
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18389 Định dạng: PDF
Kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm : giáo trình
Tác giả: Nguyễn Văn May,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 641.44
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục