Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 41 kết quả
Tổng tập văn học dân gian xứ Huế. tập 3- vè, truyện thơ
Tác giả: Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Đại học quốc gia Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn nghệ dân gian miền Yên Thế
Tác giả: Nguyễn Xuân Cần
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn học dân gian Bạc Liêu
Tác giả: Chu Xuân Diên
Xuất bản: Hà Nội: đại học quốc gia Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Ca thư những câu hát của người Sán Chay
Tác giả: Đỗ Thị Hảo
Xuất bản: Hà Nội: Đại học quốc gia Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Hát quan làng trong đám cưới của người Tày Khao Hà Giang. Tập 2- Hát quan làng của người Tày Khao ở Vị Xuyên
Tác giả: Ma Ngọc Hướng
Xuất bản: Hà Nội: Đại học quốc gia Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Thi pháp ca dao
Tác giả: Nguyễn Xuân Kính
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209
 
Một nhận thức về văn học dân gian Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Xuân Kính
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209
 
Giai thoại đất Quảng
Tác giả: Hoàng Hương Việt
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Biểu trưng trong tục ngữ người Việt
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tục ngữ ca dao về quan hệ gia đình
Tác giả: Phạm Việt Long
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục