Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 187 kết quả
Mo kể chuyện đẻ đất đẻ nước
Tác giả: Đinh Văn Ân
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Thần thoại các dân tộc thiểu số Việt Nam. Quyển 1
Tác giả: Nguyễn Thị Huế
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Xã hội, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Thần thoại các dân tộc thiểu số Việt Nam. Quyển 2
Tác giả: Nguyễn Thị Huệ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Sử thi Mường. Quyển 1
Tác giả: Phan Đăng Nhật
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyện cười dân gian người Việt phần truyện Trạng. Quyển 2
Tác giả: Nguyễn Chí Bền, Phạm Lan Oanh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Sử thi Mơ Nông. Quyển 8
Tác giả: Đỗ Hồng Kỳ, Vũ Quang Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam truyện cổ tích thần kỳ. Quyển 5
Tác giả: Trần Thị An, Nguyễn Thị Yên
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Giai thoại văn học Việt Nam. Quyển 2
Tác giả: Kiều Thu Hoạch
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyện cười dân gian người Việt phần truyện Trạng. Quyển 3
Tác giả: Nguyễn Chí Bền, Phạm Lan Oanh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Sử thi Mơ nông. Quyển 3
Tác giả: Đỗ Hồng Kỳ, Vũ Quang Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục