Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 106 kết quả
Văn học dân gian các dân tộc thiểu số huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang, Dương Thái Nhơn, Nguyễn Thị Ái Thoa
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Thơ ca dân gian dân tộc Mảng
Tác giả: Đặng Thị Oanh, Nguyễn Hùng Mạnh, Nguyễn Thị Minh Tú, Trần Hữu Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Trường ca Hbia Tà Lúi - Kalipu dân tộc Chăm ở Phú Yên
Tác giả: Ka Sô Liễng
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Phong Slư
Tác giả: Phương Bằng
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Thơ ca dân gian của người Nguồn
Tác giả: Đinh Thanh Dự, Võ Xuân Trang
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Sử thi Raglai và M'nông
Tác giả: Chamaliaq Riya Tiẻq, Điều Kâu, Tấn Vịnh, Nguyễn Thế Sang
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Cấu trúc dân ca người Việt
Tác giả: Huyền Nga
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Mo mường. Tập 1
Tác giả: Bùi Văn Nợi
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tìm hiểu dân ca quan họ
Tác giả: Hồng Thao, Trần Linh Quý
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Xường trai gái dân tộc Mường
Tác giả: Bùi Chí Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục