Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 889 kết quả
Cấu trúc dân ca người Việt
Tác giả: Huyền Nga
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Chuyện khảo thơ ca dân gian Trà Vinh
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Mo mường. Tập 1
Tác giả: Bùi Văn Nợi
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa dân gian xứ Nghệ. Tập 13 - Vè đấu tranh trong làng xã
Tác giả: Ninh Viết Giao
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Dân ca Sán Chí ở Kiên Lao - Lục Ngạn - Bắc Giang
Tác giả: Nguyễn Xuân Cần, Nguyễn Hữu Tự, Nguyễn Thu Minh, Nguyễn Văn Phong, Trần Văn Lạng
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Bài chòi xứ Quảng
Tác giả: Đinh Thị Hựu, Trương Đình Quang
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tìm hiểu dân ca quan họ
Tác giả: Hồng Thao, Trần Linh Quý
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Xường trai gái dân tộc Mường
Tác giả: Bùi Chí Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa dân gian xứ Nghệ . Tập 1 - Ca dao và đồng dao
Tác giả: Ninh Viết Giao
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa dân gian xứ Nghệ. Tập 2 - Truyện kể dân gian xứ Nghệ
Tác giả: Ninh Viết Giao
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 

Truy cập nhanh danh mục