Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
31-40 trong số 889 kết quả
Sự tích các bà thành hoàng làng
Tác giả: Đỗ Thị Hảo
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyện cổ các dân tộc Tây Nguyên
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyện cổ dân gian Việt Nam tuyển chọn
Tác giả: Hoàng Quyết
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Ca dao kháng chiến và ca dao về nghề nghiệp ở Hà Nội
Tác giả: Hoàng Quyết
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Nhóm sử thi Giông Bahnar
Tác giả: Phan Thị Hồng
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Ví giao duyên nam nữ đối ca
Tác giả: Nguyễn Khắc Xương
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyện thơ người Dao Khâu ở Sìn Hồ-Lai Châu
Tác giả: Tẩn Kim Phu
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyện cổ Tà ôi
Tác giả: Nguyễn Thị Sửu, Trần Khánh Phong
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa dân gian xứ Nghệ. Tập 9 - Vè tình yêu trai gái
Tác giả: Ninh Viết Giao
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Lượn Tày : Lượn Tày Lạng Sơn, Lượn Slương
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 

Truy cập nhanh danh mục