Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Cẩm nang giao tiếp tiếng Hàn
Tác giả: Lê Huy Khoa
Xuất bản: TPHCM: ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.783
 
Các mẫu câu cơ bản tiếng Hàn
Tác giả: Lê Huy Khoa
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.78
 
Luyện phát âm tiếng Hàn
Tác giả: Lê Huy Khoa
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.783
 
Giáo trình căn bản tiếng Hàn
Tác giả: Lê Huy Khoa
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.78
 
Những mẫu văn bản tiếng Hàn
Tác giả: Lê Huy Khoa
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.7802465
 
1200 câu luyện dịch tiếng Hàn Quốc
Tác giả: Lê Huy Khoa
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.780295922
 
Tuyến tập 5000 cấu trúc ngữ pháp- quán dụng ngữ- từ vựng tiếng Hàn : luyện thi Topik trung, cao cấp
Tác giả: Lê Huy Khoa,
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.78
 
Đề thi năng lực tiếng Hàn Topik. 1
Tác giả: Lê Huy Khoa
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.78
 
Cẩm nang giao tiếp tiếng Hàn
Tác giả: Lê Huy Khoa
Xuất bản: TPHCM: ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.783
 
Tự học giao tiếp tiếng Hàn
Tác giả: Lê Huy Khoa
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.783
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục