Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
경희 한국어듣기 1 = : Get it Korean Listening 1
Tác giả: 김정섭, 안도연, 윤세윤, 이정희, 이주희, 주현용, Danielle O Pyun
Xuất bản: Korea: Hawoo Publishing Inc, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.783
 
경희 한국어 듣기 2 = Get it Korean Listening 2
Tác giả: 김정섭, 김지혜, 안도연, 윤세윤, 이정희, 주현용
Xuất bản: Korea: Hawoo Publishing Inc, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.783
 
경희 한국어 듣기 3 = : Get it Korean Listening 3
Tác giả: 김일란, 김정섭, 김지영, 이수현, 이정희, 주현용, 황혜숙
Xuất bản: Korea: Hawoo Publishing Inc, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  495.783
 
경희 한국어듣기 4 = : Get it Korean Listening 4
Tác giả: 김정섭, 서윤남, 오수진, 이정희, 주현용, 천민지
Xuất bản: Korea: Hawoo Publishing Inc, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  495.783
 
경희 한국어듣기 5 = : Get it Korean Listening 5
Tác giả: 김에스더, 김정섭, 김지영, 이안나, 이정희, 조효정, 주현용
Xuất bản: Korea: Hawoo Publishing Inc, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.783
 
경희 한국어듣기 6 = : Get it Korean Listening 6
Tác giả: 김에스더, 김정섭, 김지영, 이안나, 이정희, 조효정, 주현용
Xuất bản: Korea: Hawoo Publishing Inc, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.783
 
Giáo trình tự học tiếng Hàn cho mọi người. phần sơ cấp / Lê Hoàng Phương...[và những người khác]
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp TpHCM, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.783
 
말하기 쉬운 한국어. 7, High Intermediate = : Easy to speak Korean 7, High Intermediate
Tác giả:
Xuất bản: 서울: 서울 성균관대학교 출판부, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.783
 
말하기 쉬운 한국어 2,Elementary = : Easy to speak Korean 2, Elementary
Tác giả:
Xuất bản: 서울: 성균관대학교 출판부, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.783
 
말하기 쉬운 한국어. 1, Elementary = : Easy to speak Korean 1, Elementary
Tác giả:
Xuất bản: 서울: 성균관대학교 출판부, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.783
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục