Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
An Giang "trên cơm dưới cá"
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa chí văn hóa huyện Quảng Xương
Tác giả: Hoàng Tuấn Phổ
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa chí văn hóa xã Hiển Khánh
Tác giả: Bùi Văn Tam
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa danh Yên Bái sơ khảo
Tác giả: Hoàng Việt Quân
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Tìm hiểu một số địa danh cổ ở An Giang qua truyền thuyết : Dấu ấn văn hóa - lịch sử địa phương
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
An Giang sông nước hữu tình
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa danh Thái - Nghệ An
Tác giả: Quán Vi Miên
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa chí xã Hồng Việt Huyện Hòa An - Tỉnh Cao Bằng
Tác giả: Triều Ân
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa chí làng Đức Phổ
Tác giả: Đặng Thị Kim Liên
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Đất Phú trời Yên
Tác giả: Trần Sĩ Huệ
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục