Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 142 kết quả
Nghi Xuân địa chí
Tác giả: Lê Văn Diễn
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Niên, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa chí văn hóa xã Đại Thắng
Tác giả: Bùi Văn Tam, Nguyễn Văn Nhiên
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa chí văn hóa xã Hiển Khánh
Tác giả: Bùi Văn Tam
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa chí Xuân Kiều
Tác giả: Đỗ Duy Văn
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa chí xã Bế Triều - huyện Hòa An
Tác giả: Nguyễn Thiên Tứ
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Viện phát triển bền vững vùng Nam Bộ tuổi 35 : 35 bài nghiên cứu từ tạp chí Khoa học xã hội
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa chí huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình)
Tác giả: Đỗ Duy Văn
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Chân dung một làng quê Vân Hòa thuở ấy
Tác giả: Trần Sĩ Huệ
Xuất bản: Hà Nội: Đại học quốc gia Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Non nước xứ Đồng Hương
Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Dân Tộc, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Làng xã tỉnh Bắc Ninh. tập 2
Tác giả: Nguyễn Quang Khải
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Niên, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 

Truy cập nhanh danh mục