Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 33 kết quả (0.0156277 giây)
Đám cưới người Dao Tuyển
Tác giả: Trần Hữu Sơn
Hà Nội: Thanh niên, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 392.509597
 
Dệt sứ - dệt lam thời xưa của dân tộc Thái Đen Sơn La
Tác giả: Cầm Hùng
Hà Nội: Văn Hóa Dân Tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 392.509597
 
Hôn nhân và gia đình các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Tác giả: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 392.509597
 
Lễ cưới của người Sán Chỉ, Then Hỉn Ẻn
Tác giả: Triệu Thị Mai
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 392.509597
 
Tục hôn nhân cổ của người Tày Nguyên Bình
Tác giả: Hoàng Thị Cành
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 392.509597
 
Lễ cưới người Dao Nga Hoàng
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 392.509597
 
Lễ cưới của người Pa Dí : ở huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai
Tác giả: Nguyễn Thị Lành
Hà Nội: Thời đại, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 392.509597
 
Đám cưới truyền thống của người Thái-Nghệ An
Tác giả: Quán Vi Miên
Hà Nội: Thời đại, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 392.509597
 
Phong tục đi hỏi vợ đám cưới cổ truyền Mường
Tác giả: Bùi Huy Vọng
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 392.509597
 
Hôn nhân truyền thống dân tộc Thái ở Điện Biên
Tác giả: Lương Thị Đại
Hà Nội: Văn hoá Dân tộc, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 392.509597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục