Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.6400027 giây)
Advances in Data, Methods, Models and Their Applications in Geoscience
Tác giả: Dongmei Chen,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 500
ISBN: 9789533077376
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Earth Sciences
Tác giả: Ahmad Dar Imran,
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 500
ISBN: 9789533078618
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Management of Epilepsy : Research, Results and Treatment
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 500
ISBN: 9789533076805
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Scientometrics
Tác giả: Yoshiyuki Osabe,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 500
ISBN: 9781789233063
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Advances in Tribology
Tác giả: Pranav H Darji,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2016
Ký hiệu phân loại: 500
ISBN: 9789535127420
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Heat Conduction : Basic Research
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 500
ISBN: 9789535160809
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Fungicides for Plant and Animal Diseases
Tác giả: Dhanasekaran D,
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 500
ISBN: 9789535151791
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Haptics Rendering and Applications
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 500
ISBN: 9789535155768
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Clinical and Genetic Aspects of Epilepsy
Tác giả: Afawi Zaid,
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 500
ISBN: 9789535164890
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Genetic Engineering : Basics, New Applications and Responsibilities
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 500
ISBN: 9789535151807
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục