Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3400527 giây)
Quản trị nhân viên bán hàng : sách chuyên khảo
Tác giả: Lê Quân,
Ký hiệu phân loại: 658.3044
ISBN: 9786049348648
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Modeling, evaluating, and predicting IT human resources performance
Ký hiệu phân loại: 658.3044
ISBN: 1482299925
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 156188 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục