Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.1718734 giây)
Art Unlimited? : Dynamics and Paradoxes of a Globalizing Art World
Tác giả: Schultheis Franz,
Thông tin xuất bản: Bielefeld Germany : transcript Verlag , 2016
Ký hiệu phân loại: 701.03095
ISBN: 9783839432969
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Art unlimited? : dynamics and paradoxes of a globalizing art world
Tác giả: Schultheis Franz,
Thông tin xuất bản: Bielefeld : Transcript , 2016
Ký hiệu phân loại: 701.03095
ISBN: 3837632962
ID: 156807 Định dạng: PDF
Art Unlimited?
Tác giả: Schultheis Franz,
Thông tin xuất bản: Bielefeld Germany : transcript Verlag , 2016
Ký hiệu phân loại: 701.03095
ISBN: 9783837632965
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục