Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 462 kết quả
Trăng soi sân nhỏ : tập truyện ngắn
Tác giả: Ma Văn Kháng
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Cánh đồng phía tây : Tiểu thuyết
Tác giả: Hồ Phương
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Đồng bạc trắng hoa xòe : Tiểu thuyết
Tác giả: Ma Văn Kháng
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Trong vùng tam giác sắt : Tiểu thuyết. Tập 2
Tác giả: Nam Hà
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Tuyển tập. Tập 2
Tác giả: Vũ Tú Nam
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Lò lửa mùa xuân (tập truyện) & Nhìn xuống (truyện dài)& Tiếng gọi rừng xa (tiểu thuyết)
Tác giả: Sao Mai
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Cỏ non (tập truyện ngắn) & Kan Lịch ( tiểu thuyết)
Tác giả: Hồ Phương
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Những cánh cửa đã mở : Tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Khắc Phê
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Tượng đồng đen một chân : Tiểu thuyết
Tác giả: Xuân Đức
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Những tầm cao : Tiểu thuyết . Tập 2
Tác giả: Hồ Phương
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục