Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 458 kết quả (0.3749471 giây)
Làng Tuyên . / T.1
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học , 2002
Ký hiệu phân loại: 895.9223
Bộ sưu tập: Văn học
Làng Tuyên. T.2
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học , 2002
Ký hiệu phân loại: 895.9223
Bộ sưu tập: Văn học
Làng Tuyên . / T.3
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học , 2002
Ký hiệu phân loại: 895.9223
Bộ sưu tập: Văn học
Trăng soi sân nhỏ : tập truyện ngắn
Tác giả: Ma Văn Kháng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn , 2014
Ký hiệu phân loại: 895.9223
ISBN: 9786045327524
Bộ sưu tập: Văn học
Cánh đồng phía tây : Tiểu thuyết
Tác giả: Hồ Phương,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn , 2014
Ký hiệu phân loại: 895.9223
ISBN: 9786045327555
Bộ sưu tập: Văn học
Đồng bạc trắng hoa xòe : Tiểu thuyết
Tác giả: Ma Văn Kháng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn , 2014
Ký hiệu phân loại: 895.9223
ISBN: 9786045327500
Bộ sưu tập: Văn học
Trong vùng tam giác sắt : Tiểu thuyết. Tập 2
Tác giả: Nam Hà,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn , 2014
Ký hiệu phân loại: 895.9223
ISBN: 9786045326268
Bộ sưu tập: Văn học
Tuyển tập. Tập 2
Tác giả: Vũ Tú Nam,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn , 2014
Ký hiệu phân loại: 895.9223
ISBN: 9786045326220
Bộ sưu tập: Văn học
Lò lửa mùa xuân (tập truyện) & Nhìn xuống (truyện dài)& Tiếng gọi rừng xa (tiểu thuyết)
Tác giả: Sao Mai,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn , 2014
Ký hiệu phân loại: 895.9223
ISBN: 9786045326480
Bộ sưu tập: Văn học
Cỏ non (tập truyện ngắn) & Kan Lịch ( tiểu thuyết)
Tác giả: Hồ Phương,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn , 2014
Ký hiệu phân loại: 895.9223
ISBN: 9786045327562
Bộ sưu tập: Văn học
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục