Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 293 kết quả
Suite on "Spiritus Silvestre": For Symphony
Tác giả: Denzil Ford
Xuất bản: Brooklyn NY: punctum books, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Theory Is Like a Surging Sea
Tác giả: Michael Munro
Xuất bản: Brooklyn NY: punctum books, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  190
 
How We Write: Thirteen Ways of Looking at a Blank Page
Tác giả: Suzanne Conklin Akbari, Suzanne Conklin Akbari
Xuất bản: Brooklyn NY: punctum books, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
On Style: An Atelier
Tác giả: Eileen A Joy, Eileen A Joy, Anna Kłosowska, Anna Kłosowska
Xuất bản: Brooklyn NY: punctum books, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Lapidari 2: Images, Part I
Tác giả: Marco Mazzi, Marco Mazzi
Xuất bản: Brooklyn NY: punctum books, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Apartment of Tragic Appliances: Poems
Tác giả: Michael D Snediker
Xuất bản: Brooklyn NY: punctum books, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  811
 
In Divisible Cities: A Phanto-Cartographical Missive
Tác giả: Dominic Pettman
Xuất bản: Brooklyn NY: punctum books, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Último día cada día: Y otro escrito sobre cine y filosofía
Tác giả: Adrian Martin, Álvarez López CristinaÁlvarez López Cristina
Xuất bản: Brooklyn NY: punctum books, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Speculations V: Aesthetics in the 21st Century
Tác giả: Ridvan Askin, Ridvan Askin, Paul J Ennis, Paul J Ennis, Andreas Hägler, Andreas Hägler, Philipp Schweighauser, Philipp Schweighauser
Xuất bản: Brooklyn NY: punctum books, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  111.8
 
Knocking the Hustle: Against the Neoliberal Turn in Black Politics
Tác giả: Lester K Spence
Xuất bản: Brooklyn NY: punctum books, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục