Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 89 kết quả
"Cap" Cornish, Indiana Pilot : Navigating the Century of Flight
Tác giả: Ruth Ann Ingraham
Xuất bản: West Lafayette Indiana: Purdue University Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Reconsidering the Emergence of the Gay Novel in English and German
Tác giả: James Patrick Wilper
Xuất bản: West Lafayette Indiana: Purdue University Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  809.933
 
Sephardi and Mizrahi Jews in America
Tác giả: Saba Soomekh
Xuất bản: West Lafayette Indiana: Purdue University Press for the USC Casden Institute for the Study of the Jewish Role in American life, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  296.8
 
American Politics and the Jewish Community : Jewish Role in American Life, Volume 11
Tác giả: Lisa Ansell, Dan Schnur, Bruce Zuckerman
Xuất bản: West Lafayette Indiana: Purdue University Press for the USC Casden Institute for the Study of the Jewish Role in American Life, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.5
 
Tastes of Faith : Jewish Eating in the United States
Tác giả: Leah Hochman
Xuất bản: West Lafayette Indiana: Purdue University Press for the USC Casden Institute for the Study of the Jewish Role in American Life, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  296.4
 
Teaching Information Literacy and Writing Studies : Volume 1, First-Year Composition Courses / Volume 1, First-year comp...
Tác giả: Grace Veach
Xuất bản: West Lafayette Indiana: Purdue University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  020.7
 
Doing Business in America : A Jewish History
Tác giả: Hasia R Diner
Xuất bản: West Lafayette Indiana: Purdue University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  940.5318
 
Understanding the Global Energy Crisis
Tác giả: Eugene D Coyle, Richard A Simmons
Xuất bản: West Lafayette Indiana: Published on behalf of the Global Policy Research Institute by Purdue University Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333.79
 
Wandering Jews : Global Jewish Migration
Tác giả: Lisa Ansell, Steven J Gold, Steven Joseph Ross
Xuất bản: West Lafayette Indiana: Purdue University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  305.892
 
Teaching Engineering, Second Edition
Tác giả: Phillip C Wankat, Frank S Oreovicz
Xuất bản: West Lafayette Indiana: Purdue University Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  620.0071173
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục