Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 33 kết quả
V-2 Ballistic Missile 1942-52 [electronic resource]
Tác giả: Steven J Zaloga
Xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.45195
 
Panther Medium Tank 1942-45 [electronic resource]
Tác giả: Stephen A Hart
Xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
M60 Main Battle Tank 1960-91 [electronic resource]
Tác giả: Richard Lathrop
Xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.747520973
 
American Heavy Frigates 1794-1826 [electronic resource]
Tác giả: Mark Lardas
Xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.8
 
British Mark I Tank 1916 [electronic resource]
Tác giả: David Fletcher
Xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Space Shuttle Launch System 1972-2004 [electronic resource]
Tác giả: Mark Lardas
Xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.441
 
Zeppelins [electronic resource] : German Airships 1900-40
Tác giả: Charles Stephenson
Xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.544943
 
Chieftain Main Battle Tank 1965-2003 [electronic resource]
Tác giả: Simon Dunstan
Xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.747520941
 
Universal Carrier 1936-48 [electronic resource] : The 'Bren Gun Carrier' Story
Tác giả: David Fletcher
Xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Jeeps 1941-45 [electronic resource]
Tác giả: Steven J Zaloga
Xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74722
 

Truy cập nhanh danh mục