Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 36 kết quả
Jurnal Sains Dasar
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Negeri Yogyakarta, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Negeri Yogyakarta, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Istoria
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Negeri Yogyakarta, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Pembangunan Pendidikan Fondasi dan Aplikasi
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Negeri Yogyakarta, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Pendidikan Karakter
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Negeri Yogyakarta, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Negeri Yogyakarta, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Negeri Yogyakarta, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Pengabdian Masyarakat MIPA dan Pendidikan MIPA
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Negeri Yogyakarta, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Prima Edukasia
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Negeri Yogyakarta, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Negeri Yogyakarta, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục