Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11662 kết quả (0.640577 giây)
Gravitation,
Tác giả: Misner Charles W,
Thông tin xuất bản: : Princeton University Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 531.14
ISBN: 9780716703341
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25458 Định dạng: PDF
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực phẩm. T.4 - Kỹ thuật phản ứng
Tác giả: Vũ Bá Minh,
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Principles and practice of sleep medicine
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Philadelphia PA : Elsevier , 2017
Ký hiệu phân loại: 616.8
ISBN: 9780323242882
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104717 Định dạng: PDF
Human resource management [electronic resource] : theory and practice
Tác giả: Bratton John,
Thông tin xuất bản: : Palgrave , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 0585382565
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66281 Định dạng: PDF
Nursing diagnosis handbook : an evidence-based guide to planning care
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: St Louis Missouri : Elsevier , 2017
Ký hiệu phân loại: 616.07
ISBN: 9780323322249
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 104722 Định dạng: PDF
Principles of pharmacology : the pathophysiologic basis of drug therapy
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health , 2017
Ký hiệu phân loại: 615
ISBN: 9781451191004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104896 Định dạng: PDF
Clinical hematology atlas
Thông tin xuất bản: St Louis Missouri : Elsevier , 2017
Ký hiệu phân loại: 616.1
ISBN: 9780323322492
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104723 Định dạng: PDF
Egan's fundamentals of respiratory care
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: St Louis Missouri : Elsevier , 2017
Ký hiệu phân loại: 615.8
ISBN: 9780323341363
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104726 Định dạng: PDF
Fitzgerald's clinical neuroanatomy and neuroscience
Tác giả: Mtui Estomih,
Thông tin xuất bản: Philadelphia PA : Elsevier , 2017
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 9780702058325
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104759 Định dạng: PDF
Sleisenger and Fordtran's gastrointestinal and liver disease. Review and assessment
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Philadelphia PA : Elsevier , 2017
Ký hiệu phân loại: 616.3
ISBN: 9780323376396
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104729 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục