Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 70 kết quả
Danh tiếng và bóng tối : tiểu thuyết
Tác giả: Lê Hoài Nam
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Bình minh mua thu : tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Thị Việt Hà
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
...A : tiểu thuyết
Tác giả: Bùi Minh Vũ
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Trường Thanh
Tác giả: Nguyễn Mạnh Dũng, Trần Thị Việt Trung
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà Văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Nháp : tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Đình tú
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Linh Điểu : tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Văn Học
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Bến nước : tiểu thuyết
Tác giả: Vũ Xuân Độ
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Sao đỏ : tiểu thuyết
Tác giả: Bút Ngữ
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Chúa bầu : Tiểu thuyết
Tác giả: Vũ Xuân Tửu
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Tiếng gọi : tiểu thuyết
Tác giả: Trần Thu Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục