Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Vùng trời : Tiểu thuyết. Tập 1
Tác giả: Hữu Mai
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Vùng Trời : Tiểu thuyết. Tập 2
Tác giả: Hữu Mai
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Lũ rừng : tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Quang
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Đất Ba Phương : tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Quang
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Cây không lá : tiểu thuyết
Tác giả: Hoàng Luận
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Nước mắt màu xanh thẫm : tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Văn Thiện
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Đồng làng đom đóm : tiểu thuyết
Tác giả: Trịnh Thanh Phong
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Lạc rừng : Tiểu thuyết
Tác giả: Trung Trung Đỉnh
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Thôn ven đường : Tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Xuân Thiều
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Vùng mỏ, Những người thợ mỏ : Tiểu thuyết
Tác giả: Võ Huy Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục