Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 71 kết quả
Đồng làng đom đóm : tiểu thuyết
Tác giả: Trịnh Thanh Phong
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Nháp : tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Đình tú
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Linh Điểu : tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Văn Học
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Bến nước : tiểu thuyết
Tác giả: Vũ Xuân Độ
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Sao đỏ : tiểu thuyết
Tác giả: Bút Ngữ
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Chúa bầu : Tiểu thuyết
Tác giả: Vũ Xuân Tửu
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Tiếng gọi : tiểu thuyết
Tác giả: Trần Thu Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Xoáy : tiểu thuyết
Tác giả: Vũ Xuân Độ
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Lạc rừng : Tiểu thuyết
Tác giả: Trung Trung Đỉnh
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Thôn ven đường : Tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Xuân Thiều
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 

Truy cập nhanh danh mục