Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 460 kết quả
Advances in Southeast Asian Studies
Tác giả:
Xuất bản: : Society for SouthEast Asian Studies, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Asian Transport Studies
Tác giả:
Xuất bản: : Eastern Asia Society for Transportation Studies, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
KOME: An International Journal of Pure Communication Inquiry
Tác giả:
Xuất bản: : Hungarian Communication Studies Association, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Mediatization Studies
Tác giả:
Xuất bản: : Wydawnitwo UMCS Lublin, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Media Studies 101
Tác giả: Erika Pearson
Xuất bản: Minneapolis MN: Open Textbook Library, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Kommunikation.medien
Tác giả:
Xuất bản: : University of Salzburg Department of Communication Studies, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan
Tác giả:
Xuất bản: : State Institute of Islamic Studies IAIN Tulungagung, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Studies in Communication Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : Seismo Verlag, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Creativity Studies
Tác giả:
Xuất bản: : Vilnius Gediminas Technical University, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Network Intelligence Studies
Tác giả:
Xuất bản: : Romanian Foundation for Business Intelligence, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục