Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 805 kết quả
Studies in Agricultural Economics
Tác giả:
Xuất bản: : Institute of Agricultural Economics AKI, 2012
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Food and Agricultural Economics
Tác giả:
Xuất bản: : International Journal of Food and Agricultural Economics, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Western Balkan Journal of Agricultural Economics and Rural Development
Tác giả:
Xuất bản: : Institute of Agricultural Economics Belgrade, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
JEPI (Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia)
Tác giả:
Xuất bản: : Department of Economics, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Pakistan Journal of Applied Economics
Tác giả:
Xuất bản: : Applied Economics Research Centre University of Karachi, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Ekonomski Anali
Tác giả:
Xuất bản: : Faculty of Economics Belgrade, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Industrija
Tác giả:
Xuất bản: : Economics institute Belgrade, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Environmental Energy and Economic Research
Tác giả:
Xuất bản: : Iranian Association for Energy Economics, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Management : Journal of Contemporary Management Issues
Tác giả:
Xuất bản: : University of Split Faculty of Economics, 2011
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah
Tác giả:
Xuất bản: : Master Program in Economics Graduate Program of Universitas Jambi, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục