Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 776 kết quả
Canadian Journal of Higher Education
Tác giả:
Xuất bản: : Canadian Society for the Study of Higher Education, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Learning Development in Higher Education
Tác giả:
Xuất bản: : Association for Learning Development in Higher Education ALDinHE, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Reading and study skills
Tác giả: John Langan
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Higher Education, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.4
 
Virtual Internationalization in Higher Education
Tác giả: Elisa Bruhn
Xuất bản: Bielefeld: wbv Media, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Journal of Research in Higher Education
Tác giả:
Xuất bản: : University BabesBolyai, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Advances in Higher Education
Tác giả: Jaime Lloret Mauri, Elena De La Poza Plaza, Josep Domènech I Soria, Mª Cinta Vincent Vela, Elena Zuriaga Agustí
Xuất bản: Valencia: Universitat Politecnica de Valencia Editorial, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Universities and Economic Development in Africa Pact, academic core and coordination
Tác giả: Nico Cloete
Xuất bản: Wynberg South Africa: Centre for Higher Education and Transformation, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  378.6
 
Collaboration in Higher Education
Tác giả: Sandra Abegglen, Sandra Abegglen, Tom Burns, Tom Burns, Sandra Sinfield, Sandra Sinfield
Xuất bản: London: Bloomsbury Academic, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Higher Education Evaluation and Development
Tác giả:
Xuất bản: : Emerald Publishing, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Changing Higher Education for a Changing World
Tác giả: Claire Callender, Claire Callender, William Locke, William Locke, Simon Marginson, Simon Marginson
Xuất bản: London: Bloomsbury Academic, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục