Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 167 kết quả
Nuclear materials science
Tác giả: Karl R Whittle
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  621.4833
 
APS Science 2020 (Vol. 2) [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Science Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2021
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  621.47
 
KPI Science News
Tác giả:
Xuất bản: : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
APS Science 2020 (Vol. 2) [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Science Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2021
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  630.2
 
Polyoxometalates in Catalysis, Biology, Energy and Materials Science
Tác giả: Soumyajit Roy, Debbie C Crans, Debbie C Crans, Tatjana N Parac-Vogt, Tatjana N Parac-Vogt, Soumyajit Roy
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Journal Science, Technology & Environment
Tác giả:
Xuất bản: : Federal University of São Carlos UFSCAR, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Nano Materials Science
Tác giả:
Xuất bản: : KeAi Communications Co Ltd, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The Science and Technology of 3D Printing
Tác giả: Tuhin Mukherjee, Tuhin Mukherjee
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Engineering Science and Technology, an International Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The 2nd International Online Conference on Polymer Science-Polymers and Nanotechnology for Industry 4.0
Tác giả: Gianluca Cicala, Gianluca Cicala, Díez-Pascual Ana, Díez-Pascual Ana, Shin-ichi Yusa, Shin-ichi Yusa
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục