Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Chữ Hán Trung Quốc
Tác giả: Hàn Giám Đường, Đặng Thúy Thúy, Trương Gia Quyền
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1
 
1200 câu luyện dịch tiếng Hàn Quốc
Tác giả: Lê Huy Khoa
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.780295922
 
Luyện phát âm tiếng Hàn
Tác giả: Lê Huy Khoa
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.783
 
Giáo trình Luyện dịch trung cao cấp tiếng Hàn Quốc
Tác giả: Lê Huy Khoa
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.7802
 
Luyện kĩ năng nghe tiếng Hàn
Tác giả: Cho Jaehee, Lê Huy Khoa, Oh Minam
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.783
 
Tự học giao tiếp tiếng Hàn
Tác giả: Lê Huy Khoa
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.783
 
Những từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Hàn
Tác giả: Trang Thơm
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.78
 
Cẩm nang giao tiếp tiếng Hàn
Tác giả: Lê Huy Khoa
Xuất bản: TPHCM: ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.783
 
Các mẫu câu cơ bản tiếng Hàn
Tác giả: Lê Huy Khoa
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.78
 
Giáo trình căn bản tiếng Hàn
Tác giả: Lê Huy Khoa
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.78
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục