Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 159 kết quả
...A : tiểu thuyết
Tác giả: Bùi Minh Vũ
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Vùng trời : Tiểu thuyết. Tập 1
Tác giả: Hữu Mai
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Vùng Trời : Tiểu thuyết. Tập 2
Tác giả: Hữu Mai
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Ngoại ô : Tiểu thuyết
Tác giả: Tô Nhuận Vỹ
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Sao mai : tiểu thuyết
Tác giả: Dũng Hà
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Phố núi : tiểu thuyết
Tác giả: Hồ Thủy Giang
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Hạc hồng : tiểu thuyết
Tác giả: Lê Hoài Nam
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Đồng đội : Tiểu thuyết
Tác giả: Hà Thị Cẩm Anh
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Dốc người : tiểu thuyết
Tác giả: Đoàn Hữu Nam
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Lũ rừng : tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Quang
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục