Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 71 kết quả
Danh tiếng và bóng tối : tiểu thuyết
Tác giả: Lê Hoài Nam
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Bình minh mua thu : tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Thị Việt Hà
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Vùng trời : Tiểu thuyết. Tập 1
Tác giả: Hữu Mai
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Vùng Trời : Tiểu thuyết. Tập 2
Tác giả: Hữu Mai
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Lũ rừng : tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Quang
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
...A : tiểu thuyết
Tác giả: Bùi Minh Vũ
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Đất Ba Phương : tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Quang
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Cây không lá : tiểu thuyết
Tác giả: Hoàng Luận
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Trường Thanh
Tác giả: Nguyễn Mạnh Dũng, Trần Thị Việt Trung
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà Văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Nước mắt màu xanh thẫm : tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Văn Thiện
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục