Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh tại CN Cty CP Đầu tư phát triển công nghệ viễn thông truyền hình ACOM
Tác giả: Huỳnh Thị Thu Thảo, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty CP Đầu tư Thủ Thiêm
Tác giả: Nguyễn Lê Bích Trâm, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Công nghệ tin học H.T.L
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Chi, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu & nợ phải thu khách hàng tại Cty Kiểm toán & Tư vấn TNP
Tác giả: Huỳnh Thị Thu Thủy, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.45
 
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty TNHH Thiêu Hậu
Tác giả: Lê Thành Lợi, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Cty CP Cơ khí & Xây dựng Bình Triệu
Tác giả: Trần Thị Thanh Trang, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán tập hợp chi phí & tính giá thành sản phẩm
Tác giả: Trần Thị Thúy Diễm, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán Việt Úc thực hiện
Tác giả: Nguyễn Hà Mi, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.45
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH SX TM DV Bình Nguyên
Tác giả: Nguyễn Thị Thương Huyền, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.42
 
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng TM DV Việt Song Long
Tác giả: Nguyễn Thị Luyến, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục